کلیپ استوری برداشت شده از وصیتنامه شهید سلیمانی درباره اشک برای امام حسین علیه السلام