علیرضا قنبری در مسابقات بوکس ترکیه حق انتخاب آهنگ قبل از شروع بازی داشت که انتخاب وی مداحی فاطمیه با نوای آقا مهدی رسولی بود.