کلیپ جالب از آموزش های نیروهای نظامی تک تیرانداز روسیه.