بازی بساز و بجنگ تمرین دقت و تلاش همراه با تجربه مبارزه گروهی در دفاع و حمله. همه ما به یه دژ (قلعه) نیاز داریم که بتونه محافظ ما باشه، ما هم نسبت به اون دژ یه مسئولیت‌هایی داریم. تووی این بازی هر گروهی که دژشو کامل کنه دیگه از حمله دشمن در امانه و اون برنده است.