در چند سال گذشته هر هفته حدود ۱۲ کارگر مهاجر جان خود را از دست دادند تا قطر میزبان خوبی برای جام‌جهانی پیش‌رو باشد!