بخشی از قدرت جمهوری اسلامی ایران؛ کشور با امنیت کامل برای شما جوانان آماده هست تلاش کنید در هر عرصه از لحاظ علمی از لحاظ اقتصادی از لحاظ فرهنگی تا به قله های در شان و جایگاهمان برسیم.