قطعاً برای همه قابل درک است که خانواده آرمان داغدار هستند و برخی رفتارهای ناشی از حال روحی و روانی آن‌ها است. اما رفتارهای پدر آرمان و توهین‌های او به خانواده غزاله بیشتر شبیه انتقام‌جویی به کمک رسانه است.