مستند این رل اخیراً توسط مؤسسه آرمان مدیا منتشر شده که داستان جوانی مذهبی برای ر‌هایی از نیاز‌های جنسی را روایت می‌کند. مشکل این مستند چیست؟