همه چیز درباره ماجرای اعتراض کشاورزان اصفهانی به بی آبی زاینده‌ رود؛ کی مقصره و چی شد که این مشکل به وجود اومد؟ ببینید!