متخصصان ایرانی در درمان ناباروری سرآمد کشورهای منطقه و در درمان بیماری های مادرزادی جنین، رتبه سوم جهان هستند.