بازم به حکم عقل و احساسم دیونه حسین و عباسم، همین یه عشقه که می مونه واسم؛ کلیپ کوتاه برای شب زیارتی امام حسین علیه السلام با نوای حسین طاهری