دل و جانم به تو مشغول؛ کلیپ خاص و زیبا عاشقانه ای برای تقدیم به همسر گرامی