تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قد همت اوست؛ نماهنگی زیبا به مناسبت هفته بسیج با نوای محمد حسین پویانفر