تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی؛ کلیپ ترانه ماه و ماهی با اجرای حجت اشرف زاده