دست‌ نوشته اینشتین درباره نظریه نسبیت در حراج پاریس رکوردشکنی کرد. دست‌ نوشته‌ ای از این فیزیکدان مشهور روز سه‌شنبه به قیمت بی‌سابقه ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو در حراج به فروش رسید.