عزم جهادی بسیج سازندگی سپاه همدان پس از نزدیک به دو سال کار سخت و شبانه‌ روزی بالاخره نتیجه داد و حالا این ایثار ماندگار، پایانی بر رنج بی‌خانمانی مردم روستای برفیان را رقم زده است.