قسمت هفتم مجموعه پادکست در مورد حجاب این قسمت دیلاق آخرش دنبال دختر پاکه.