سکانسی زیبا از فیلم منصور روایت برهه ای کوتاه از زندگی تیمسار منصور ستاری به کارگردانی سیاوش سرمدی