در این قسمت ریرا با پدرش می خواهد به محل کار برود اما می خواهد خوراکی ها و اسباب بازی هایش را هم ببرد؛ ریرا، یک دختر بچه چهار ساله است که برای بدست آوردن پاسخ سوالاتش دچار دردسر می‌شود. در هر قسمت از این مجموعه او و دوستانش با مسئله‌ ای مواجه شده و آن را با ذهنیت کودکانۀ خود بررسی می کنند؛ ریرا به سر کار پدرش می رود.