کلیپی از سریال زخم کاری محمد حسین مهدویان با بازی جواد عزتی و اجرای ترانه نمانده در دلم دگر توان دوری با صدای علیرضا قربانی