شب های بلند پاییزی با تنقلات خانگی نحوه درست کردن گندم برشته در روستا را می بینیم.