در این کلیپ آموزشی یاد می گیریم چطورروی عکس فیلتر دایره ای مواج درست کنیم با محسن آقایی و برنامه فتوشاپ