زردها بیهوده قرمز نشدند قرمزی رنگ نیانداخته بیهوده بر دیوار، صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست، گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار، من دلم سخت گرفته است؛ کلیپ زیبای شعرخوانی دکتر رشید کاکاوند در در کتاب باز سروش صحت شعر نیما یوشیج.