خوابش نمی برد می خواست تلویزیون ببینه مادر اجازه نداد گفت یه قصه از کتابت میخونم؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت خوابش نمی بره.