آزرده حالی ای دل ای دل ،به همه فکر و خیالی دل ای دل ،بسازم خنجری دل را برآرم؛ کلیپ کوتاه با صدای محسن چاوشی