حسین سلیمانی مهمان برنامه رخ به رخ خاطره جالبی از پرویز پرستویی در فیلم مارمولک تعریف کرد.