بخشی از سخنرانی مذهبی آیت الله فاطمی نیا درباره روایتی از امام رضا علیه السلام درباره آغاز موفقیت