سخنان کوتاه استاد علی اکبر رائفی پور در مورد آنچه از کره جنوبی نمی گویند!