دقایقی با ایمی مورین نویسنده کتاب‌ های روانشناسی در موسسه تد درباره باورهای مخرب انسانی صحبت می کند