تابستونه گرم هوا خرسی دلش بازی می خواد تنهایی بازی نمیشه خرسی یه همبازی می خواد؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت خرسی یه دوست جدید.