می میرم ازین گریه و زاری، می میرم اگر محل نذاری، می میرم نگو دوستم نداری، من بدون تو می میرم؛ کلیپ کوتاه با نوای امیر کرمانشاهی با تصاویر هوایی جمکران