از سری قسمت های زیبای کارتون ببعی پخش شده از شبکه پویا این قسمت «تلویزیون دیدن اندازه داره» در این قسمت میشا فقط نشسته تلویزیون می بینه نه غذا می خوره نه درب رو باز می کنه در گوش به حرف می ده.