از سری قسمت های زیبای کارتون ببعی پخش شده از شبکه پویا این قسمت «کادوی تولد» در این قسمت مامان زیبا برای اینکه دخترش رو غافلگیر کنه کادوش رو برده خونه ببعی گذاشته اما ببعی کار خرابی می کنه.