اگر دوست دارید گل های خوشگل آلاله رنگی با روبان درست کنید این کلیپ را تماشا کنید