کلیپ سخنرانی کوتاه از امام خمینی ره درباره لزوم یادگیری معارف الهی عرفانی و منبع شریف قرآن