نماهنگی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور.