در برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج خانم لیلا الوند برای صبحانه بچه ها طرز تهیه وافل ساده را آموزش می دهند.