جزای آنکه نگفتیم شکر رنگ لبو، ببین چه زرد شدیم از نبودن یو؛ شعر طنز جناب خان در خندوانه رامبد جوان در شبکه نسیم با مهمان دکتر رشید کاکاوند