شاید فکر کنی زندگی برات آسون نگذشته، اما الان بخاطر همون دردهست تو قوی شدی، اگه سیب بدمزه و تلخ‌ رو خورده باشی؛ کلیپ انگیزشی برای موفقیت در وضعیت واتساپ