ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی، دردی است در این سینه که همزاد جهان است؛ کلیپ کوتاه از شعرخوانی هوشنگ ابتهاج برای وضعیت واتساپ