کلیپ جالب تاریخچه در مورد شخصیت ادواردو آنیلی که از یک خانواده ثروتمند در ایتالیا بود ...