خانم شیرین جعفری، گفتاردرمانگر در برنامه سلام صبح بخیر در شبکه 3 درباره مسئله لکنت زبان و درمان صحبت می کنند