طرز تهیه «خورشت سیراناردون اردک» غذای محلی مازندرانی ها که از گوشت پرندگان در محیط مثل اردک یا غاز پخته می شود.