سخنی تکان‌دهنده برای شاگردان‌ فلسفه ملاصدرا از قول علامه طباطبایی(ره) پس از استفاده از محضر عارف ‌کامل مرحوم‌ میرزا علی آقای قاضی(ره)