چون لاله می بین قدح در میان کار، این داغ بین که بر دل خونین نهاده ایم؛ کلیپ کوتاه و بسیار زیبا برای استوری اینستاگرام