در قرارداد استروماچونی بندی عجیب هست که بواسطه آن همه ضررها را تیم فوتبال استقلال می پذیرد.