مجری از دختربچه می‌پرسه مسابقه رو می‌بری؟ جواب جالب بچه رو بشنوید!