برشی از فیلم تازه اکران منصور به کارگردانی نویسندگی سیاوش سرمدی درباره شهید منصور ستاری فرمانده فقید وقت نیروی هوایی ارتش