گفتاری از حجت الاسلام عباسی ولدی: آقا من کجا فریاد بزنم بچه هیأتیه بچه امام حسینیه؛ نه همسایه‌ش نه رفیقش نه هم محلیش آقا! برادرش مشکل داره خودش رو موظف نمی دونه به برادرش کمک کنه جالبه ! این آدم حاضره ییاد به هیأت کمک کنه دستش رو هم می بوسیم اما حاضر نیست گاهی به برادرش حتی به پدرش کمک کنه گمراهی از این بالاتره!...