تقدیم به ساحت امام حسن عسکری علیه السلام و شاهزاده رومی حضرت نرجس خاتون علیها السلام. با حضور نوجوانانی از سراسر دنیا.